OHJEET JA LINKIT

Suomen Betonitieto Oy on Suomen Betoniyhdistyksen ja SBK-säätiön yhdessä omistama yhtiö. Yhtiö on Suomen johtava betonialan julkaisujen kustantaja ja kouluttaja. Osoitteessa www.betoni.com  on paljon yleis- ja perustietoa betonista ja betonirakentamisesta. Yhtiö on julkaissut Omakotirakentajan betonioppaan, jossa on monipuolisia käytännön ohjeita omakotirakentajalle.

 

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 700 henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. BY on perinteisesti hoitanut betonialan koulutusta, mm. käynnistämällä betonipäivätradition 70-luvun alkupuolella. BY on julkaissut pitkään tunnettua ja kattavaa Tekniset Ohjeet -sarjaansa, mm. betoninormeja ja lähinnä arkkitehdeille tarkoitettua Betonipintojen luokitusohjetta (BY40) sekä käynnistänyt ja ohjannut kehitysprojekteja.

 

Rakennusteollisuus RT ry on talonrakennus- ja erikoisurakoitsijoiden sekä rakennustuoteteollisuuden yhteinen etujärjestö. RT jäsenyhdistyksineen vastaa jäsenyritystensä yleisestä edunvalvonnasta ja jäsenpalvelusta elinkeino-, teknologia- ja standardisointiasioissa sekä työmarkkinapoliittisissa asioissa.

 

Inspecta Sertifiointi Oy on kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja laaduntarkastusorganisaatio. Inspecta Sertifiointi Oy on erikoistunut parantamaan asiakkaittensa toiminnan ja tuotteiden laatua, turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä.

 

Rakennustieto on Suomen johtava rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo. Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä maa- ja vesirakentamisen tiedon tuottajana ja välittäjänä aina suunnittelusta ylläpitoon asti.

 

MBR Oy Meiltä Betonia Rakentamiseen

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti