logo01_4vari_72dpi

MBR – MEILTÄ BETONIA RAKENTAMISEEN

Betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali. Joka vuosi Suomessa käytetään noin kaksi miljoonaa kuutiometriä valmisbetonia. Rakennetussa ympäristössä betoni näkyy joka hetki eri muodoissa ja käyttötarkoituksissa. Betonia valmistetaan vuosittain yli neljä miljardia kuutiota – ainoastaan vettä ihmiskunta kuluttaa sitä suurempia määriä.
Valmisbetonin käyttöalueita ovat esimerkiksi erilaiset rakennusten runkorakenteet, välipohjat, väliseinät, lattiat, tierakenteet, tukimuurit, sillat, tunnelit, rautatiet, laiturit, aallonmurtajat ja lentokentät.
Me myymme, kuljetamme ja pumppaamme valmisbetonia Varsinais- Suomessa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Betonitehtaamme sijaitsevat Helsingissä, Kirkkonummella, Liedossa, Lohjalla, Loimaalla, Naantalissa, Salossa, Vaasassa, Lapualla sekä Isokyrössä.

TOIMITUSVARMUUS

Toimialueemme kattaa Helsingin, Turun, Loimaan, Salon, Lohjan, Kirkkonummen ja Vaasan talousalueet. Nykyaikaiset betonitehtaamme sekä kuljetus- ja pumppauskalustomme takaavat asiakkaallemme täsmälliset ja joustavat betonitoimitukset. MBR:llä on 30 betoninkuljetusautoa ja 15 betonipumppua sekä valuria, joiden avulla toimitukset sujuvat hyvin myös kiireisimpään rakennusaikaan.

LAATU

Koulutettu henkilökuntamme pitää huolen siitä, että toimintamme on kaikilta osin korkealaatuista.

Panostamme jatkuvasti betonin laatuun, ja kaikki tehtaamme kuuluvat Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastustoiminnan piiriin.

PALVELU

Asiakkaidemme tyytyväisyys on toimintamme perusta. Henkilökuntamme on motivoitunut tarjoamaan ensiluokkaista palvelua sekä kilpailukykyisesti että tehokkaasti. Toimintamme perustuu vastuullisuuteen ja luotettavuuteen, mistä kertovat myös pitkäaikaiset asiakassuhteemme rakennusalan yrityksiin.

YMPÄRISTÖ

Ympäristönsuojelu on olennainen osa toimintaamme. Kaikilla tehtaillamme on käytössä betonin kierrätysjärjestelmä.

enviroment

LAATU & YMPÄRISTÖ

Kaikki kuusi betoniasemaamme kuuluvat Inspecta Sertifiointi Oy:n laaduntarkastuksen piiriin. Tarkastukset perustuvat Suomen Rakennusmääräyskokoelmaan, tuotekohtaisiin normeihin sekä tuoteryhmäkohtaisiin laadunvarmistusohjeisiin.
Tarkastustoiminnalla varmistetaan rakennustuotteiden sopimusten ja määräysten mukainen laatu. Puolueeton ja säännöllinen (kaksi kertaa vuodessa) laaduntarkastus takaavat asiakkaille, että tuotteet ovat luotettavia ja laadukkaita.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yrityksellemme laajennetun itsetestausoikeuden koekappaleiden testaukseen. Niin kuin kotitaloudessa lajitellaan jätteet, myös betonin valmistuksessa tulee erityyppisiä jätteitä, jotka kierrätetään – otetaan uudelleen käyttöön. Uudelleen käytöllä vähennetään jätteiden lisääntymistä. Jätebetoni on käyttökelpoista ja lujaa ainetta täytemaaksi. Kun betonisäiliötä pestään, säiliöstä tulee tyhjennettäessä paljon vettä ja kiviä, joiden joukossa on betonia.

Myöhemmin tämäkin betonijäte käytetään uudestaan maanrakennusaineena.

PEAB INDUSTRI

Perusarvomme ovat:

Kehittyvä

Toimintamme on innovatiivista ja joustavaa, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään omia toimintatapojamme. Hyödynnämme oman henkilöstömme osaamista ja tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen, koulutukseen ja työhyvinvointiin. Henkilöstön sitoutuminen sekä osallistuminen yhtiön toimintatapojen ja oman työn kehittämiseen on meille tärkeää.

 

Henkilökohtainen

Pyrimme rakentamaan pitkäaikaista, rehellisyyteen ja luotettavuuteen perustuvaa yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa. Työtehtävien, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on meille tärkeää. Haluamme luoda työpaikan, jossa on hyvä ilmapiiri ja yksilöä kunnioitetaan.

 

Käytännönläheinen

Haluamme toimia lähellä asiakasta. Arvioimme huolellisesti toimeksiannon ja tarvittavat resurssit onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Haluamme, että meidät tunnetaan asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä, ripeästä päätöksenteosta ja käytännönläheisistä toimintatavoista.

 

Luotettava

Asiakkaiden luottamus on toimintamme perusta ja noudatamme aina hyvää liiketoimintatapaa. Olemme ammattitaitoisia, teemme työmme alusta asti huolella ja pysymme sovituissa aikatauluissa. Ympäristön kannalta järkevät valinnat ovat etusijalla ja teemme elinkaaren kestäviä ratkaisuja.

quality-icon

VISIO & ARVOT

Visio

MBR:n päämääränä on olla yksi merkittävimmistä ja luotettavimmista toimittajista suomalaisten valmisbetoniyritysten joukossa.

 

Asiakaslähtöisyys

Tilaajat ovat viime kädessä MBR Oy:n toiminnan perusta. Meidän jokaisen tulee huomioida tämä ollessamme tekemisissä tilaajan edustajien tai asunnonrakentajien kanssa. Tämä puolestaan tarkoittaa vastuullista, luotettavaa ja korkealaatuista toimintaa sekä pyrkimystä pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.

 

Henkilökunta

Vain osaava, motivoitunut henkilökunta kykenee tuottamaan ensiluokkaista palvelua asiakkaille kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Henkilökunnan arvostus, hyvinvointi ja jatkuva kehittyminen ovat ensisijaisen tärkeitä yritykselle.

 

Toimintatavat

Toimintatapojen jatkuva kehittäminen on kilpailukyvyn säilymisen edellytys. Vakioidut menetelmät takaavat, että osaavat henkilöt tekevät oikeita asioita oikealla tavalla.

 

Kannattavuus

Kannattavuus on seurausta siitä, että osaavat henkilöt tekevät edellä mainitusti oikeita asioita oikealla tavalla ja asiakkaita palvellen. Vain kannattava yritys voi kantaa vastuunsa omistajiaan, henkilöstöään, yhteistyökumppaneitaan, yhteiskuntaa ja muita sidosryhmiä kohtaan.

safety_icon

TYÖTURVALLISUUS

MBR:n toimintaa ohjaavat selkeät työturvallisuuden pelisäännöt. Huomioimme turvallisuuden joka päivä toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme työturvallisuuden eri osa-alueiden haasteisiin ja työntekijöidemme perehdytyksistä vastaavat kokeneet ammattilaisemme.

 

Työsuojelupäällikkö
Olli Heikkinen, olli.heikkinen@mbr.fi

link-icon

LINKIT & OHJEET

Suomen Betonitieto Oy on Suomen Betoniyhdistyksen ja SBK-säätiön yhdessä omistama yhtiö. Yhtiö on Suomen johtava betonialan julkaisujen kustantaja ja kouluttaja. Osoitteessa www.betoni.com  on paljon yleis- ja perustietoa betonista ja betonirakentamisesta. Yhtiö on julkaissut Omakotirakentajan betonioppaan, jossa on monipuolisia käytännön ohjeita omakotirakentajalle.

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 700 henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. BY on perinteisesti hoitanut betonialan koulutusta, mm. käynnistämällä betonipäivätradition 70-luvun alkupuolella. BY on julkaissut pitkään tunnettua ja kattavaa Tekniset Ohjeet -sarjaansa, mm. betoninormeja ja lähinnä arkkitehdeille tarkoitettua Betonipintojen luokitusohjetta (BY40) sekä käynnistänyt ja ohjannut kehitysprojekteja.

Rakennusteollisuus RT ry on talonrakennus- ja erikoisurakoitsijoiden sekä rakennustuoteteollisuuden yhteinen etujärjestö. RT jäsenyhdistyksineen vastaa jäsenyritystensä yleisestä edunvalvonnasta ja jäsenpalvelusta elinkeino-, teknologia- ja standardisointiasioissa sekä työmarkkinapoliittisissa asioissa.

Inspecta Sertifiointi Oy on kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi- ja laaduntarkastusorganisaatio. Inspecta Sertifiointi Oy on erikoistunut parantamaan asiakkaittensa toiminnan ja tuotteiden laatua, turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä.

Rakennustieto on Suomen johtava rakennusalan täyden palvelun tieto- ja mediatalo. Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa toimimalla talonrakentamisen, talotekniikan, kiinteistönpidon sekä maa- ja vesirakentamisen tiedon tuottajana ja välittäjänä aina suunnittelusta ylläpitoon asti.

trucks_icon

KALUSTO

Betonin kuljetus- ja pumppauskalustomme on nykyaikaista ja monipuolista. Meillä on betoniautoja yhteensä 30 kpl, joista kaksi on jopa 12 m3 kuljettavia “betonirekkoja”. Pumppuautoja ja valureita on 15 kpl, puomipituudet ovat 24 – 52 m.
autot_panorama
pumppuauto
valuri
betoniauto
puoliperavaunu
sales-icon

MYYNTI

JUHA HELIN

Toimitusjohtaja
puh. 0400 606 121
fax (02) 4845 602
juha.helin(at)peabindustri.fi

JANI LEHTINEN

Myyntipäällikkö
Länsi-Suomi
puh. 0440 111 025
fax (02) 4845 602
jani.lehtinen(at)peabindustri.fi

JUHA RAJALA

Tuotantopäällikkö,
Länsi-Suomi
puh. 0400 553 394
fax (02) 4845 602
juha.rajala(at)peabindustri.fi

ANNE VALTA

Toimistopäällikkö
puh. 0440 111 011
fax (02) 4845 602
anne.valta(at)peabindustri.fi

PEKKA HAAPIMAA

Tuotanto- ja myyntipäällikkö
Etelä- Suomi
puh. 0440 111 008
fax (02) 4845 602
pekka.haapimaa(at)peabindustri.fi

OLLI HEIKKINEN

Myyntipäällikkö
Etelä- Suomi
puh. 0440 114 040
fax (02) 4845 602
olli.heikkinen(at)peabindustri.fi

PATRIK ENGSTRÖM

Aluepäällikkö
Pohjanmaa
puh. 0440 111 003
fax (06) 312 7526
patrik.engstrom(at)peabindustri.fi

LABORATORIO- JA LAADUNVALVONTAPALVELUT,
PUHELINNEUVONTA:

JUSSI SARRONLAHTI

Etelä- ja Länsi-Suomi, laadunvalvonta
1.luokan valmisbetonityönjohtaja
puh. 0440 114 042
fax (02) 4879 801
jussi.sarronlahti(at)peabindustri.fi

YHTEYDENOTTO

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

stones-icon

KIVIAINES / SORAMYYNTI

MBR KALASATAMA
Verkkosaarenkuja 2
00580 HELSINKI
puh. 0207 606 100

 

MBR KIRKKONUMMI
Ojangontie 20
02400 KIRKKONUMMI
puh. (09) 2765 012

 

BETONIASEMIEN YHTEYSTIEDOT
sähköposti: info@mbr.fi

 

MBR TOIMISTO
Laskutusosoite:
Peab Industri Oy
PL 21048
01051 LASKUT
Käyntiosoite:
Ahtonkaari 1 C, 21420 LIETO
puh. (02) 4845 600 , fax (02) 4845 602

MBR LIETO
Pääskyntie 5
21420 LIETO
puh. (02) 4879 800
fax (02) 4879 801

 

MBR LOHJA
Pysäkkitie 12
08680 LOHJA
puh. (019) 324 555
fax (019) 324 054

 

MBR LOIMAA
Myllykyläntie 12
32200 LOIMAA
puh. 0290 091 092

 

MBR NAANTALI
Prosessikatu 17
21100 NAANTALI
puh. (02) 4398 300

MBR SALO
Uitonnummentie 82
24260 SALO
puh. (02) 7344 898
fax (02) 7344 896

 

ISONKYRÖN BETONI
Ritaalanraitti 78
66440 TERVAJOKI
puh. / tel. 044 320 8172

 

LAPUAN BETONI
Patruunatehtaantie 3
62100 LAPUA
puh. / tel. 044 320 8171
044 320 8166

 

VAASAN BETONI / VASA BETONG
Valimontie 7 – Gjuterivägen 7
65100 VAASA – VASA
Tilaus / beställning: (06) 320 8150
Konttori / kontor: (06) 320 8100

Hiekka- ja Soramyynti

Meiltä saat sorat, hiekat ja maisemakivet kuljetettuna pihaasi. Tuotteet löytyvät valmiiksi säkitettyinä 1000 kg:n suursäkkeihin. Tuotelaatuina ovat 0-2mm, 0-8m, 8-16mm ja 16-32mm sekä maisemakivet.

 

 

Soita ja kysy lisää

0290 091 092 Etelä- ja Länsi-Suomi
06 – 320 8150 Pohjanmaa

MBR Oy Meiltä Betonia Rakentamiseen

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti